#1  #2  #3 


 Ngày tồi tệ nhất tôi là đây và cái giá của việc ăn cắp vặt là việc tôi phải “cởi quần (cười)” và bị cưỡng hiếp một cách thô bạo ,tôi bị đụ liên tiếp trong một ngày và tôi đã sợ bị như thế lần nữa tôi đã bỏ thói quen trộm vật từ đó

1 ngày buồn của cô nàng hay ăn cắp vặt

1 ngày buồn của cô nàng hay ăn cắp vặt