#1  #2  #3 


Saitou Amiri và tôi khá thân nhau, hai đứa là bạn học ngồi cùng bàn chúng tôi thường có những thách đố và trò chơi để tương tác tình bạn với nhau, tôi là người kém may mắn vì chơi gì cũng thua cô ấy, đến một hôm chúng tôi lại tiếp tục cuộc chơi và lần này là điều kiện ai thua sẽ nghe lời người thắng, vẫn như thường lệ người thua là tôi và điều kiện cô ấy đưa ra khiến tôi điếng người vì cô ấy đã nói rằng ” chúng ta làm tình với nhau đi”

ABW-112 Cô bạn thân muốn tôi làm tình - Saitou Amiri

ABW-112 Cô bạn thân muốn tôi làm tình - Saitou Amiri