#1  #2  #3 


Vợ tôi không bao giờ nghe tin tức của tôi cho dù tôi có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tôi có sai không khi để cô ấy đi cắm trại? Một ngày nọ, vợ tôi, Aoi, nói với anh rằng có một cuộc cắm trại ba ngày hai đêm tại hiệp hội khu phố. Có vẻ như tất cả mọi người đều tham gia, nhưng khi tôi nói với Aoi rằng tôi không thể đi vì công việc, cô ấy trông có vẻ buồn, vì vậy tôi quyết định để cô  ấy tham gia một mình .và cái kết

Anh chồng can đảm cho vợ đi cắm trại 1 mình với những gã đàn ông khác

Anh chồng can đảm cho vợ đi cắm trại 1 mình với những gã đàn ông khác