#1  #2  #3 


Một câu chuyện nói lên lỗi lầm của một cô vợ xinh đẹp, cuộc sống của cô như một bà hoàng nhưng đổi lại sự gần gũi tình dục cô lại phải thiếu thốn ởi  hồng cô thường đi công tác xa, công việc đã đưa đẩy cô đến với một ông chú, ông ấy mê mẫn với nét đẹp của cô, nhưng để thỏa mãn tình dục cô vợ đã mang tội lỗi với chồng mình

Anh yêu, hãy tha thứ cho em

Anh yêu, hãy tha thứ cho em