#1  #2  #3 


Một cặp vợ chồng sống yên bình. Tuy nhiên, sự yên bình này dễ dàng bị phá hủy bởi sự thất bại trong công việc của chồng cô. Người chồng xuống chức. Anh giấu chuyện đã chuyển công tác cho vợ nhưng đồng nghiệp của chồng đã nói cho vợ biết chuyện. Người đồng nghiệp sau đó đề nghị người vợ giúp đỡ người chồng. và lấy cớ đó bắt cô quan hệ với anh ta

Bị đồng nghiệp cướp vợ

Bị đồng nghiệp cướp vợ