#1  #2  #3 


Mina-sensei, là một gia sư, và là tình nhân của cha tôi.  họ đã bí mật quen nhau và quan hệ ân ái nhiều lần với nhau, Tôi biết bí mật này là tôi lúc đến gặp cha tôi giữa giờ học, tôi nhìn trộm hai người cha tôi và người tình … Tôi đã gặp giáo viên của mình! cái gì …người tình của cha tôi là cô ấy ư.  sau lần phát hiện đó  khi tôi đang tham gia một lớp học của tôi thì  tim tôi đập mạnh, Cô gia sư ranh ma này để khiến tôi giữ bí mật chuyện của cô ấy và cha tôi cô đã thổi kèn tôi và làm cho tôi sướng để tôi giữ kín miệng của mình

Bố đã đụ cô gia sư của tôi - Mina Kitano

Bố đã đụ cô gia sư của tôi - Mina Kitano