#1  #2  #3 


Đây là một câu chuyện của một gia đình bất hạnh khi lấy chồng có một người bố bê tha rượu chè cá độ đã khiến vợ ông bỏ đi nay lại làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con mình, ông luôn bắt con dâu mình phải bán dâm để trả nợ cho ông, điều này không thể nào chấp nhận được, cô càng chống cự ông ông lại càng muốn hiếp dâm cô, và câu chuyện từ đây mà ra ….

Bố lâm nợ bắt con dâu bán dâm

Bố lâm nợ bắt con dâu bán dâm