#1  #2  #3 


Là một kẻ biến thái chuyên đi trộm đồ lót của phụ nữ để ngửi và thủ dâm, một hôm anh bị phát hiện đang thủ dâm trong lúc mặt đối mặt thì có một tiếng gọi của ác quỷ nhờ anh gỡ phong ấn, anh đã làm theo và từ đó anh có một sức mạnh từ con ác quỷ đó và anh trờ nên phi thường và dễ dàng đạt được những gì anh muốn có

Cậu thanh niên có sực mạnh điều khiển người khác

Cậu thanh niên có sực mạnh điều khiển người khác