#1  #2  #3 


Câu chuyện nói về cô gái biết bạn trai mình đi massage, cô biết đàn ông vô đó chỉ để bán tinh trùng nên cô đã vuốt ve anh ấy kích dục người bạn trai cô, cô đã làm cho anh bắn khi để không còn hứng để đi massage

CJOD-246 Khi biết bạn trai đòi đi massage

CJOD-246 Khi biết bạn trai đòi đi massage