#1  #2  #3 


Ba tôi mất sớm khi tôi còn là sinh viên và mẹ tôi đã lấy chồng mới năm nay ông ấy đã ngoài 50 ban đầu tôi không nghĩ là đó sẽ là bố tôi vì trong lòng tôi không quên được người bố ruột của mình, nhưng rồi thấy sự chịu đựng và hi sinh để chăm sóc hai mẹ con tôi từ đó tôi đã cảm mến ông và tình cảm ngày càng tăng lên cho đến một ngày

Cô con dâu đem lòng yêu bố chồng

Cô con dâu đem lòng yêu bố chồng