#1  #2  #3 


Vì thành tích học tập của cô khá kém nên gia đình cô đã mời gia sư về kèm cặp, không hiểu sao gia đình cô lại mướn một gia sư có ngoài hình hèn hạ và bần tiện, hóa ra đây là một gia sư dỏm, cậu ta chỉ muốn tiếp cận những cô nữ sinh xinh đẹp để quấy rồi tình dục

Cô nữ sinh xinh đẹp và ông thầy gia sư dỏm

Cô nữ sinh xinh đẹp và ông thầy gia sư dỏm