#1  #2  #3 


Yukiri có một người chồng almf cho một công ty bất động sản vì quá ăn chơi nên chồng cô đã sài tiền của công ty đến thâm nợ một khoảng lớn, rồi mọi chuyện đã đến tay sếp anh bị kỷ luật và đình chỉ công tác, thấy chồng buồn rầu cô vợ suy nghĩ nếu đến nhà sếp năn nỉ chắc sẽ được, cô nghĩ là làm cô đã đi đến nhà sếp mong là mọi chuyện suôn sẽ nhưng chuyện lại không ai ngờ được

Cô vợ tới nhà sếp của chồng để xin lỗi và mong tha thứ

Cô vợ tới nhà sếp của chồng để xin lỗi và mong tha thứ