#1  #2  #3 


Haruka một lần bất cẩn khi đang sửa máy lạnh nên cô đã bị ngã và ngất xỉu các cậu học trò khi hay tin tưởng rằng mấy cậu đem lòng tốt của mình để cứu cô giáo, nhưng không ngờ lại cưỡng hiếp cô giáo của mình

Cưỡng hiếp cô giáo em - Himawari Yuzuki

Cưỡng hiếp cô giáo em - Himawari Yuzuki