#1  #2  #3 


Là câu chuyện nói về người vợ dâm đãng. cô mở luôn dịch vụ tiếp khách tại  nhà mình, lúc chồng đi vắng là cô đón khách vào làm tình hoặc là cô có thể tiếp khách ngay khi ông chồng say rượu nằm cạnh bên

DASD-888 Cô vợ dâm - Yu Shinoda

DASD-888 Cô vợ dâm - Yu Shinoda