#1  #2  #3 


Đây là câu chuyện nói về sự vụng trộm với vợ của người bạn, cô vợ JAV Waka Misono rất đẹp phải nói là đẹp nên khiến người bạn đến chơi bị hấp dẫn và cả hai người họ đã làm gì và đến với nhau ra làm sao ?

Đến nhà thằng bạn gặp con vợ quá ngon

Đến nhà thằng bạn gặp con vợ quá ngon