#1  #2  #3 


Ibuki Kanon Cha đang tái hôn và cô ấy sẽ có một người anh kế mới. Cô ấy cảm thấy bực mình và khó chịu về điều đó.

EBOD-776 Ở cùng anh kế khi ba mẹ vắng nhà - Ibuki Kanon

EBOD-776 Ở cùng anh kế khi ba mẹ vắng nhà - Ibuki Kanon