#1  #2  #3 


Cha mẹ tôi ly hôn ngay sau khi sinh tôi. Kể từ đó, tôi sống với mẹ. Mẹ tôi có thói cống nạp đàn ông, gia đình luôn chật vật. Dần dần, mẹ tôi đòi tôi phải kiếm tiền. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu làm gái điếm. Đàn ông già cho bạn tiền chỉ bằng cách ở bên nhau. Tôi chưa bao giờ sợ hãi, vì vậy vào một ngày người xuất hiện ở chỗ hẹn là thầy chủ nhiệm Togawa.

Em học sinh đi bán dâm gặp ngay thầy giáo chủ nhiệm

Em học sinh đi bán dâm gặp ngay thầy giáo chủ nhiệm