#1  #2  #3 


Shoko Takahashi là một PG của một công ty đồ lót nữ, vì muốn tăng doanh số bán hàng nên em luôn tìm cách giới thiệu sản phẩm đến mọi khách hàng, dù cho làm đàn ông thì em vẫn muốn giới thiệu để họ mua cho vợ của mình. Bằng cách dùng cơ thể của mình, Shoko nhanh chóng quyến rũ được khách hàng của mình, nhưng với điều kiện phải mua sản phẩm mà em giới thiệu.

Em nhân viên quảng cáo đồ lót có tâm Shoko Takahashi

Em nhân viên quảng cáo đồ lót có tâm Shoko Takahashi