#1  #2  #3 


Thư ký tuyệt đẹp liên tục bị quấy rối bởi ông chủ thô lỗ, già nua, biến thái, người mà cô ấy coi thường Tsubasa Hachino

GVH-339 Cô thư ký xinh đẹp bị ông chủ quấy rối -Tsubasa Hachino

GVH-339 Cô thư ký xinh đẹp bị ông chủ quấy rối -Tsubasa Hachino