#1  #2  #3 


Anh chàng này được giới thiệu lần đầu tiên với em gái của bạn gái: Hikaru Azusa.  Và anh ấy nhanh chóng nhận ra rằng cô gái này có sở thích về cả chủ nghĩa phô trương và tình dục ngẫu nhiên

IPX-594 Trải nghiệm chuyện ấy với em của bạn gái

IPX-594 Trải nghiệm chuyện ấy với em của bạn gái