#1  #2  #3 


Một hôm cô vợ của bạn tôi đang mặt bộ đồ khiêu dâm trên người với ly rượu vang để chờ chồng về làm tình, nhưng hôm ấy chính tôi đưa anh ấy về nhà bởi vì anh ta đã say đến nổi không đi đứng gì được, khi bước vào tới cửa thì tôi mới biết đây là mồi ngon ….

JUL-305 Nằm chờ chồng về nhưng thằng bạn chồng được hưởng

JUL-305 Nằm chờ chồng về nhưng thằng bạn chồng được hưởng