#1  #2  #3 


Nhân vật chính bị mất việc làm vì suy thoái kinh tế và rời nơi ở của mình ở Tokyo, cuối cùng anh ta ở lại nhà của Shiraishi, một người bạn học cũ cho đến khi anh ta kiếm được việc làm.

JUL-781 Chàng trai thất nghiệp lại gặp phải cô gái xinh - Marina Shiraishi

JUL-781 Chàng trai thất nghiệp lại gặp phải cô gái xinh - Marina Shiraishi