#1  #2  #3 


Chủ tịch Công ty Hách dịch, nhưng vẫn là khách hàng của chúng tôi, nên chúng tôi vẫn có cách tiếp đón để làm hài lòng ông ấy. Yuka Aota

JUL-925 Tiếp đãi khách hàng khó tính - Yuka Aota

JUL-925 Tiếp đãi khách hàng khó tính - Yuka Aota