#1  #2  #3 


Chị kế Maiyuki Ito là người đã dọn đến nhà tôi khi cha tôi lấy mẹ của chị ấy, tôi thật sự mê mẫn với sắc đẹp của chị cũng như style ăn mặc quá sexy của chị làm tôi không thể chịu nổi, đường công tuyệt vời khiến tôi không thể nào tha cho chị ấy được

Không thể tha vì cô chị kế quá ư là ngon

Không thể tha vì cô chị kế quá ư là ngon