#1  #2  #3 


Khi được lệnh đi công tác với nữ nhân viên mới tôi rất háo hức và nhiệt tình khiến cho cô ấy phải say ngất đi, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm một người đồng nghiệp là đưa cô ấy về khách sạn nhưng không ngờ hoàn cảnh đã cho tôi có được cô ấy

Lợi dụng cơ hội đồng nghiệp say rượu để chén

Lợi dụng cơ hội đồng nghiệp say rượu để chén