#1  #2  #3 


Tôi đã có người bạn tình mới, đó là người chị của một người bạn cùng lớp, cô ấy làm người giúp việc riêng cho tôi trong 3 ngày để trả lại số tiền mà em cô đã mượn tôi

MIAA-625 Cậu em thiếu nợ, người chị đi làm thuế để trừ nợ

MIAA-625 Cậu em thiếu nợ, người chị đi làm thuế để trừ nợ