#1  #2  #3 


Miss Makino (Julia) là quản lý của một công ty, và cô ấy rất nổi tiếng bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc của mình. Một phụ nữ đã kết hôn rất chăm chỉ được mọi người kính trọng. Tuy nhiên, trong một lần đi công tác này, cô ấy đã mất cảnh giác, và cấp dưới trẻ tuổi của cô ấy đã không để cơ hội duy nhất này vụt mất. Đối với cô Makino, sẽ không có chuyện quay lại, và cuộc tình vẫn tiếp tục ngay cả sau chuyến đi.

MIMK-085 Quan hệ tình dục với sếp đã có chồng

MIMK-085 Quan hệ tình dục với sếp đã có chồng