#1  #2  #3 


Rika Omi là một nàng dâu giỏi giang sống chung với gia đình chồng nhưng mẹ và chồng thường xuyên vắng mặt, hôm ấy là một ngày của mùa dịch nóng sốt, một mình Rika Omi phải chăm sóc bố chồng bị bệnh nằm trên giường, phụ nữ chân yếu tay mềm chẳng có thể làm gì chị bố chồng tôi lên cơn khó chịu nên tôi đã …….

NACR-362 Nàng dâu chu đáo - Rika Omi

NACR-362 Nàng dâu chu đáo - Rika Omi