#1  #2  #3 


Anh chàng này đang tham gia một trại huấn luyện mà một trong những người huấn luyện là tiền bối của anh, Hitomi.

PPPD-881 Vị tiền bối đáng yêu của tôi - Hitomi

PPPD-881 Vị tiền bối đáng yêu của tôi - Hitomi