#1  #2  #3 


Vị hôn phu sắp cưới của chị tôi là mối tình đầu của tôi, trước 3 ngày trước khi chúng tôi trở thành một gia đình thì chúng tôi đã quan hệ lén lút chị tôi cho đến khi anh ta lên xe hoa, đó là một kỉ niệm đẹp của tôi và mối quan hệ sau này của chúng tôi như thế nào đây

PRED-247 Người tôi yêu sắp trở thành anh rể của tôi

PRED-247 Người tôi yêu sắp trở thành anh rể của tôi