#1  #2  #3 


Kawamura Kiyoshi là  một nữ điều tra viên, cô và những đồng nghiệp của mình phải theo dõi một kẻ tình nghi, chúng tôi trốn trong căn phòng nóng bức vào thứ 7, một chiều cuối tuần của mùa hè ôi bức, tôi và anh đồng nghiệp nam đã cùng tham gia nhiệm vụ âm thầm này và  …..

PRED-290 Nhiệm vụ vào ngày thứ 7 - Kawamura Kiyoshi

PRED-290 Nhiệm vụ vào ngày thứ 7 - Kawamura Kiyoshi