#1  #2  #3 


Đây là phần tiếp theo của  SDMF-012  . Nơi mà NEET vĩnh cửu, 36 tuổi cuối cùng đã tìm được một công việc và hướng tới mục tiêu trở thành một thành viên đáng kính của xã hội… Ngoại trừ việc trở thành một người trưởng thành thực sự là khó khăn và cuộc sống căng thẳng.

SDMF-017 Người mẹ giúp con mình xã stress - Hiraoka Rieko

SDMF-017 Người mẹ giúp con mình xã stress - Hiraoka Rieko