#1  #2  #3 


Ông sếp của chồng và người chồng của tôi cả hai cùng học chung một trường và là địch thủ của nhau cũng chỉ vì tôi, nhưng tôi đã trót yêu ngay một kẻ yếu sinh lý nhưng phải chấp nhận, nhưng rồi cơ duyên đã đến giúp tôi gặp lại người xưa và chính anh ấy đã làm tôi thỏa mãn

Sếp của chồng đã giúp tôi sướng tới đỉnh

Sếp của chồng đã giúp tôi sướng tới đỉnh