#1  #2  #3 


Mayu Suzuki là cô giúp việc được nhà tôi mời đến để dọn dẹp và chăm sóc người bố già, vì mọi người trong nhà điều phải đi làm từ sáng đến chiều, cô giúp việc này ngoài những việc làm vốn phải làm của mình cô còn có thể làm cho người bố già của tôi sung sướng bởi tính dâm đảng của mình, cô phục vụ luôn cả chuyện ấy cho những ai cần và chính tôi cũng có thể làm tình với cô ấy

SPRD-1341 Cô giúp việc đa năng

SPRD-1341 Cô giúp việc đa năng