#1  #2  #3 


Chồng đi công tác xa một tháng, cuối cùng khi anh ấy trở về thì cô vợ Tsukasa Aoi đang ở đó để làm tình cực sung. Đó là nó! Không có gì xảy ra nữa. Thật là một bộ phim khiêu dâm hoàn toàn bình thường và đáng yêu.

SSIS-117 Được vợ bù đắp khi kết thúc chuyến công tác dài - Tsukasa Aoi

SSIS-117 Được vợ bù đắp khi kết thúc chuyến công tác dài - Tsukasa Aoi