#1  #2  #3 


Yua là giáo viên của Yudzuru, một nam sinh trẻ hơn nhiều. Gần đây cả hai đều gặp khó khăn và cả hai đều có chung cảm giác tuyệt vọng.

SSIS-241 Tình yêu cô và trò - Yua Mikami

SSIS-241 Tình yêu cô và trò - Yua Mikami