#1  #2  #3 


Nhân vật chính là một người làm công ăn lương, gặp Yua tại văn phòng. Cô ấy trở thành tình nhân của anh ấy và chứng tỏ là một người yêu hoàn hảo, rất cho đi và không đòi hỏi.

SSIS-338 Người yêu hoàn hảo - Mikami Yua

SSIS-338 Người yêu hoàn hảo - Mikami Yua