#1  #2  #3 


Suzu Honjou nhận ra một điều chẳng ai đáng tin cậy khi người bạn thân của cô đã gài bẫy để cô bị hiếp dâm , đúng là bạn tốt không nhiều mấy ai để chúng ta tin tưởng đây

STARS-217 Bạn tốt không nhiều - Suzu Honjou

STARS-217 Bạn tốt không nhiều - Suzu Honjou