#1  #2  #3 


Mahiro Tadai là nhân viên mới tốt nghiệp cô được sếp dẫn theo đi công tác nhầm để nâng cao nghiệp vụ cũng như học thêm kiến thức chuyên nghành của mình, nhưng chuyến công tác này lại đi vào một nơi lãng mạng, một khu nghĩ dưỡng mà điều kiện tuyệt vời đã giúp họ gần nhau hơn…

STARS-235 - Nữ nhân viên mới cùng sếp đi công tác

STARS-235 - Nữ nhân viên mới cùng sếp đi công tác