#1  #2  #3 


Vì thất  nghiệp nên hai vợ chồng đã lầm cảnh nợ nần nhờ mối quan hệ cũ của chồng nên cô vợ mới có thể đi làm quản gia cho một ngôi nhà nhỏ gần đó, nhưng việc nhà cô lại vụn về cũng vì thế mà cô chấp nhận đáp ứng nhu cầu của ông chủ mình miễn là cho cô làm việc là kiếm  tiền

STARS-606 Thất nghiệp cô vợ xin đi làm quản gia - Natsume Hibiki

STARS-606 Thất nghiệp cô vợ xin đi làm quản gia - Natsume Hibiki