#1  #2  #3 


Tôi là một nhân viên mới vào công ty và tôi được tổ của tôi mời tiệc chào mừng tôi, vì gà non nên chưa uống được nhiêu đã say mất và đêm hôm đó nữ sếp xinh đẹp Minami Aizawa của tôi đã đưa tôi vào khách sạn đến khi tôi tỉnh dậy thì tôi biết mình đã bị qua tay

Tỉnh ngủ phát hiện sếp nữ không mặc đồ nằm cạnh bên

Tỉnh ngủ phát hiện sếp nữ không mặc đồ nằm cạnh bên