#1  #2  #3 


Takuro là một sinh viên sống một mình nhận thấy Ichika, một người bạn cũ, đã chuyển đến một căn hộ đối diện. Từ đó, Takuro có thể nhìn trộm cô từ cửa sổ… và anh bắt đầu mất trí trước sự cám dỗ

Trộm nhìn cô hàng xóm làm tình - Ichika Hoshimiya

Trộm nhìn cô hàng xóm làm tình - Ichika Hoshimiya