#1  #2  #3 


Uta Hate là một nhân viên xinh đẹp cô quen với một người đàn anh trong công ty, cứ ngỡ họ sẽ sống hạnh phúc nhưng nào ngờ một chuyến công tác bão táp tới đã khiến cuộc sống của cô rẻ sang trang khác khi phải cùng người sếp dâm dê đi công tác và cũng một lần say rượu trong chuyến công tác đó khiến cô ngủ ngất đi khi tỉnh dậy thì cô đã nhận ra một điều thì đã quá muộn

Uta Hate bị chịch khi say rượu

Uta Hate bị chịch khi say rượu