#1  #2  #3 


Vợ chồng Iori Kogawa được tiếp quản suối nước nóng của tổ tiên để lại nhiệm vụ của cô là phải giữ gìn và kế thừa nhưng vì do dịch covid đến đã khiến gia đình cô khó khăn vì lượng khách ít hẳn đi dẫn đến gia đình của vợ chồng cô suy thoái kinh tế, để cứu vãn tình hình cô đã lén chồng bán dâm cho những khác hàng của mình khi đến sử dụng dịch vụ suối nước nóng, cô  sẵn sàng  phục vụ và bán dâm nếu khách hàng chịu trả số tiền khá cao

Vợ bán dâm để kiếm tiền cứu sự nghiệp - Iori Kogawa

Vợ bán dâm để kiếm tiền cứu sự nghiệp - Iori Kogawa