#1  #2  #3 


Một bi kịch bất ngờ ập đến với một gia đình đang sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc … Người cha đang âm thầm mắc nợ xã hội đen, và mọi chuyện đã quá muộn. Cuối cùng, một người thu nợ đã đến ngôi nhà mà gia đình đang sống… “Xin hãy ôm tôi và con gái tôi thay cho món nợ của chồng tôi” Và niềm vui sướng là gì khi ba mẹ con tiếp tục bị cưỡng bức

Vợ và 2 cô con gái bán dâm để trả nợ cho chồng

Vợ và 2 cô con gái bán dâm để trả nợ cho chồng